Pope Thanawat, Bella Ranee Campen có mặt trong danh sách đề cử giải thưởng Kom Chad Luek 2019

Pope Thanawat, Bella Ranee Campen và nhiều nghệ sĩ khác có tên trong danh sách đề cử giải thưởng Kom Chad Luek 2019

Vào ngày 12 tháng 3 năm 2019, giải thưởng Kom Chad Luek 2019 sẽ chính thức diễn ra tại Trung tâm văn hóa Thái Lan, thủ đô Bangkok.

Năm nay, ứng cử viên tại mỗi hạng mục đã được ban tổ chức công bố cụ thể trong danh sách dưới đây:

Nam diễn viên chính xuất sắc nhất:

1. Pope Thanawat (Buppe Sannivas)

2. Tao Somchai (La)

3. Tang Saksit (In Family We Trust)

4. Weir Sukollawat (Sampathan Huajai)

5. Cee Siwat (Lep Krut)

Pope Thanawat, Bella Ranee Campen có mặt trong danh sách đề cử giải thưởng Kom Chad Luek 2019Pope Thanawat, Bella Ranee Campen có mặt trong danh sách đề cử giải thưởng Kom Chad Luek 2019Pope Thanawat, Bella Ranee Campen có mặt trong danh sách đề cử giải thưởng Kom Chad Luek 2019

Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất:

1. Bella Ranee Campen (Buppe Sannivas)

2. Mew Lalita (La)

3. Mam Kathaleeya (In Family We Trust)

4. Pooklook Fonthip (Mae Eye Sa Eun)

5. Preaw Tussaneeya (Rabam Marn)

Pope Thanawat, Bella Ranee Campen có mặt trong danh sách đề cử giải thưởng Kom Chad Luek 2019Pope Thanawat, Bella Ranee Campen có mặt trong danh sách đề cử giải thưởng Kom Chad Luek 2019Pope Thanawat, Bella Ranee Campen có mặt trong danh sách đề cử giải thưởng Kom Chad Luek 2019

Pope Thanawat, Bella Ranee Campen có mặt trong danh sách đề cử giải thưởng Kom Chad Luek 2019

Phim truyền hình hay nhất:

1. Buppe Sannivas (Ch3)

2. In Family We Trust (ONE 31)

3. Rim Fung Narm (Ch3)

4. Mae Eye Sa Eun (Ch7)

5. La (ONE 31)

Pope Thanawat, Bella Ranee Campen có mặt trong danh sách đề cử giải thưởng Kom Chad Luek 2019Pope Thanawat, Bella Ranee Campen có mặt trong danh sách đề cử giải thưởng Kom Chad Luek 2019Pope Thanawat, Bella Ranee Campen có mặt trong danh sách đề cử giải thưởng Kom Chad Luek 2019

Diễn viên nam phụ xuất sắc nhất:

1. Louis Scott (Buppe Sannivas)

2. Big Sarut (Buppe Sannivas)

3. Tack Pharunyoo (La)

4. Off Chanapol (Sai Lohit)

5. Tor Thanapob (In Family We Trust)

Pope Thanawat, Bella Ranee Campen có mặt trong danh sách đề cử giải thưởng Kom Chad Luek 2019Pope Thanawat, Bella Ranee Campen có mặt trong danh sách đề cử giải thưởng Kom Chad Luek 2019Pope Thanawat, Bella Ranee Campen có mặt trong danh sách đề cử giải thưởng Kom Chad Luek 2019

Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất:

1. Yah Janyah (Buppe Sannivas)

2. Xiang Por.nsurong (La)

3. Marie Broenner (Mia 2018)

4. Mameaw Por.nchada (Mae Eye Sa Eun)

5. Tarika Tidathip (Rim Fung Narm)

Pope Thanawat, Bella Ranee Campen có mặt trong danh sách đề cử giải thưởng Kom Chad Luek 2019Pope Thanawat, Bella Ranee Campen có mặt trong danh sách đề cử giải thưởng Kom Chad Luek 2019Pope Thanawat, Bella Ranee Campen có mặt trong danh sách đề cử giải thưởng Kom Chad Luek 2019

 

Từ khóa